درمانگاه اورولوژی

 در صورت صلاح دید فوق تخصص نازایی،پس از ویزیت اولیه مشاوره ی اورولوژی درخواست شده و آقایان توسط متخصص اورولوژی متبحر در زمینه ی نازایی ویزیت و بررسی خواهند شد.