معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر کیومرث روزبهانی
عنوان:
مسئول فنی آزمایشگاه مرکز درمان ناباروری رویش
تحصیلات:
دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیصی طبی 04/1371 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه:
1- عضو هیئت علمی و واحد کنترل کیفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1374 – 1372
2- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه مهر اسلام آباد غرب 1386 – 1374
3- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه کیمیا ملارد ( تهران ) 1394 – 1386
4- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه حیان کرج از 05/1394
5- مسئول فنی آزمایشگاه درمانگاه فاز 1 اندیشه در سال 1390 – 1387
6- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه کلاک 2 سال 1392 – 1390
7- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه گل مریم مارلیک یکسال 1392
8- موسس و مسئول فنی آزمایشگاه درمانگاه آرین کرج یکسال 1394
9- مدت سه ماه بعنوان طرح در استان اردبیل 1372