معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
آقای دکتر محمدرضا بقائی
عنوان:
جراح ومتخصص بیماری های کلیوی و مجاری ادراری(ارولوگ)
تحصیلات:
-فارغ التحصیل رشته ی پزشکی عمومی درسال 71 از دانشگاه تبریز
-فارغ التحصیل رشته ی جراحی و مجاری ادراری در سال 91
سابقه:
شاغل در بخش خصوصی و مطب از سال 71 تا کنون